تاریخ ادیان

دین جاینی

 

دین جاینی یکی از ادیان شرقی است که چندان شناخته شده نیست.با این وجود در بین نظام های مذهبی و فلسفی سر زمین اصلی خود –هند-و نیز در کل جهان جایگاه خاص و قابل توجهی دارد.

دین جاینی در میان آن دسته از ادیانی که توسط یک بنیان گزار خواص درهند به وجود آمده است قدیمی ترین آن به حساب می آیند.همچنین این دین در خلال چن قرن متوالی ،اولین کوشش سازمان یافته ای بود که زیر نظر یک رهبر قدرتمند مذهبی سعی در رشد و ارتقاء دین هندویی که قدرتمند ترین دین خود جوش سرزمین هند به شمار می آمد،داشت.سی و دو سال بعد از دین جاینی دین بودایی به عنوان حرکت اصلاح گرایانه دیگری سر بر آورد.این هر دو دین که از فروغ یا مشتقات دین هندویی هستند،نسبت به آداب قربانی کردن حیوانات و تقسیم بندی طبقاطی نظام کاست در دین هندویی ،نگرش آزاد منشانه و مبتنی بر عدم خشنونت و محبت داشته اند.لیکن نتیجه اصلی این هر دو حرکت اصلاحی و اعتراض آمیز در عوض اصلاح دین هندویی ایجاد دو دین جدید بود.دین جاینی در معماری و باستان شناسی هند جایگاه مهمی دارد.

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:36  توسط شیدا  |